Η μετεξέλιξη των ειδήσεων στα νέα μέσα και η αναδιαμόρφωση της ημερήσιας θεματολογίας

Δήμητρα Δημητρακοπούλου (2011). «Η μετεξέλιξη των ειδήσεων στα νέα μέσα και η αναδιαμόρφωση της ημερήσιας θεματολογίας». Κεφάλαιο στον τόμο πρακτικών του επιστημονικού συνεδρίου με τίτλο «Δημοκρατία & ΜΜΕ», 14-16 Μαΐου 2010, Θεσσαλονίκη. Επιμέλεια τόμου: Κώστας Ζώρας, Μιχάλης Σπουρδαλάκης, Άννα Παναγιωταρέα, Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: